Успех в бизнеса с ТЕС

Случай от практиката на Гергана Радович

Ще споделя за един особен случай, който ми направи силно впечатление. При мен дойде клиент (за удобство ще говоря в мъжки род) с три конкретни цели, отчасти свързани със съня, върху които искаше да работим.

Не беше запознат с ТЕС, но беше запознат с редица други практики.

На външен вид изглеждаше спокоен, добронамерен, мъж, който е постигнал доста, но явно нещо го притесняваше. Не бих казала, че имаше кой знае какви видими белези като видим емоционален дискомфорт. Направи ми впечатление, че остана твърдо фокусиран върху това, което иска да постигне, въпреки че се отплесваше в различни примери и случки от живота си.

Започнахме сесията с кратък анализ на целите му и най-вече откъде са се появили тези проблеми. След първоначалния разговор стана ясно, че е имал травматично детство, сложни отношения с майка си, развод и скорошна раздяла. Все неща, които индиректно може да са свързани с първоначално споменатите проблеми. Спомена и за няколко основни страха.

Направи ми впечатление, че той упорито твърдеше, че се е справил с много неща от миналото си, защото много е работил и очаква, че почти е преодолял проблемите си. Като че ли имаше убеждение от типа „Трябва да съм добре и всичко ми е наред, а не съм“.

Попитах го откъде иска да започнем да работим и има ли нещо в момента, което е най-силно. Той спомена, че иска да подготви някакво свое събитие, но не може. Затова започнахме от там.

Нивото на субективен дистрес (СЕД) за твърдението „Искам, но ми е много трудно и това ме демотивира да започна изобщо“, идващо от „Не мога да организирам този семинар“, беше 9.

Свързаното физическо усещане беше като топлина в сърдечната област, с чувство на притеснение, в червено-син цвят, усещане за нещо овално, но с размити граници.

Започнахме да потупваме заедно като използвахме установката

„Въпреки че ми е много трудно, аз обичам и приемам себе си и начинът, по който се чувствам“

Използвайки горното описание, преминахме няколко пъти през всички точки. Тогава тествахме СЕД отново. Беше стигнало до 5. Физическото усещане в сърдечната област беше изчезнало.

Клиентът откри, че някои аспекти от проблема го притесняват повече – например, той знае, че може да се справи, но не може да намери хора, които да се заемат с организацията на събитието (с интензитет 7-8). Поработихме и в това направление.  Използвахме фрази от типа на: „страх ме е дали ще намеря хората“, „няма да намеря хора, страх ги е от работата, която имат да свършат и прочие“. Отнякъде се прокраднаха и твърденията: „като обявя дата, ще трябва да се фокусирам върху пренаписването му, защото ще съм притиснат от крайния срок“ и „тогава няма да имам оправдание“. Проверихме интензитета на страха, беше спаднал на 5.

Попитах го откъде има това вярване и той каза от майка си, тя е била вечната жертва. Така се насочих към майката и скорошната му среща с нея. Появи се твърдение „склонен съм да търся оправдание заради модел, научен от майка ми“ – с интензитет 3-4. Тогава използвахме техниката „Прокрадване към проблема“, за да разрешим отчасти дискомфорта, който изпитва. Към този момент клиентът беше видимо ядосан на майка си, но продължаваше да твърди, че тези неща ги е отработил. Направихме няколко рунда с потупване с фрази като: „много ме е яд“, „не мога да спра да се ядосвам“, „яд ме е, защото мислех, че съм отработил тези емоции, но те се връщат“, „приемам, тези смесени чувства и ги оставям да си отидат“, „не ме интересува кой е виновен и как, оставям тези чувства да си отидат“, „избирам да ги оставя да си отидат“ и прочие.

След приключването на тези няколко рунда, което беше вече към края на часа ни, за пръв път видях, че клиентът се отпусна. Междувременно той беше станал и доста по-приказлив и не можеше да спре да споделя информация, която смяташе за важна. Призна, че е смятал тези емоции за преодолени, но сега вижда, че нещо се е „размътило“.

Завършихме сесията с поставяне на конкретна дата и заглавие за бъдещия му семинар.

Клиентът изпитваше известно съмнение, защото не можеше да види ясно връзката между това, върху което работихме и това, за което беше дошъл, но каза, че ще се довери на моята преценка и ще направим 5 сесии.

Отстрани погледнато беше доста по-енергичен на излизане, с по-лека стъпка, с желание да върви напред, дори ми се стори и по-висок.

Два месеца по-късно се свърза с мен, за да ми сподели за семинара, който организира съвсем скоро.

Последни новини