Пет мита за работата с ТЕС

Автор: Гуен Боннел

Превод: Елена Георгиева

Когато не получаваме търсените резултати с ТЕС, има вероятност един или повече от тези митове да пречи на успеха ни.

Мит 1: "Едноминутното чудо" или "Ако не получа незабавен резултат, значи че ТЕС не работи при мен".

Навярно сте виждали статии или видеа на ТЕС практици по цял свят, които са постигнали удивителни резултати с потупване. Макар че те не са преувеличение, успехът ни при работата с ТЕС всъщност зависи от това дали сме конкретни и дали работим последователно и в дълбочина. Обикновено за да се постигне дълготрайна промяна е нужна целенасочена работа. Дали ще забележим разлика след прилагането на ТЕС зависи от конкретното ни фокусиране върху проблема, а също и от това дали изчистваме един по един всички аспекти (нюанси) на проблема, и дали успяваме да доловим настъпилата промяна.

Работата с ТЕС може да е като обрулване на няколко листа от всяко дърво в гората от симптоми, или като отсичане на едно голямо дърво и елиминиране на проблема. Обаче дори и по първия начин, ТЕС успокоява нервната ни система, балансира енергийната ни система и променя умствената ни нагласа.

При самостоятелна работа с ТЕС е нужно да си водим дневник. Там отразяваме как сме се чувствали преди, по време и след всяка сесия, проследяваме напредъка си и така поддържаме мотивацията си за енергийна работа.

Мит 2: Правим ТЕС като гледаме видео или използваме чужд текст (рецепта) по темата ни.

ТЕС работи най-добре когато използваме нашите собствени думи при описанието на проблема и утвърждаваме с типични изрази, на родния си език, така както говорим на себе си. Вярно е, че някои хора получават резултати, работейки с видеа или потупвайки върху чужда рецепта. Обикновено когато това се случи, е защото този текст резонира с тях на някакво ниво.

Тъй като ТЕС е енергийна връзка между ума и тялото, е добре да променим всяка рецепта така че да е близка до нас. Същото важи за утвържденията при ТЕС. Това което ни звучи вярно, ще доведе до по-бързи и качествени резултати от потупването.

Същевременно това не обезсмисля множеството клипове и рецептите за работа с ТЕС които са достъпни в Интернет. Те са добра отправна точка за енергийна работа и могат да бъдат видоизменени с наши думи, където е нужно.

Мит 3: ТЕС не е за мен защото се „разпилявам“ докато потупвам.

Въпреки че несъмнено по-успешния подход с ТЕС е да останем фокусирани върху един конкретен аспект на проблема докато го изчистим, резултат от нашата работа ще има дори когато се „разпилеем“ по аспектите. Това напомня за споделяне с приятел – често това което ни тежи има много повече от една страна. Разпиляването води до забелязването и признаването на много и различни нюанси  на нашия проблем. Дори да не направим установка с всеки от тях, може да потупваме последователно по точките докато ги описваме. Важното в случая е да ПОТУПВАМЕ. И разбира се, няма проблем да спрем и да поработим върху най-болезнената страна, докато се освободим от емоцията.

Мит 4: Трябва винаги да говоря, докато правя ТЕС.

Причината да говорим докато потупваме е за да фокусираме ума си върху проблема, особено при работа с ТЕС терапевт, или с видео/рецепта.

Когато прилагаме ТЕС като самопомощ в стресираща ситуация проблемът вече е в ума ни. Това е перфектният момент да започнем потупването. Някои терапевти наричат това "Потупване в настоящия момент", защото изпитваме негативната емоция/физическо усещане сега и то с пълна сила. Такова използване на ТЕС веднага пренастройва мозъка и нервната ни система да релаксират и препрограмира реакцията ни към конкретния дразнител. Неслучайно, предшественикът на ТЕС, Терапията на мисловното поле (ТМП) създадена от д-р Роджър Калахан, не изисква да се говори за проблема, докато се потупва по акупунктурните точки.

А и не ли хубаво да знаем, че когато сме под стрес и сред много хора, можем просто дискретно да потупваме за мигновено облекчение?

Има една особеност на ТЕС в настоящия момент, която отговаря и на въпроса "Колко често да използвам ТЕС?" Потупваме винаги когато вниманието ни бива прекъснато в настоящия момент. Когато забележим, че нещо ни боли. В гнева си, тревогата си или тъгата си – време е за потупване. Дали веднъж на ден или на час, когато вниманието ни се отклони от текущото занимание, се възползваме от възможността за работа с ТЕС.

Мит 5: Не знам какво да кажа, когато правя самостоятелно ТЕС.

Важно е да разберем, че голяма част от работата на ТЕС практиците по време на сесия е да запишат дословно думите на клиента, и след това да ги използва като ТЕС установка. Разбира се в ТЕС се прилагат и промяна в интерпретирането (когнитивна промяна), прекъсване на модели, креативни утвърждения и други похвати. Но всичко започва със слушане на клиента и как той описва проблема дума по дума.

Да се заслушаме в себе си. Какви мисли минават през главите ни? Какъв е вътрешният ни глас? Какво ни натиска бутоните ? Къде в тялото изпитваме болка и с каква сила?

Отговорите на тези въпроси са чудесен старт за работа с ТЕС.

Искате ли да опитате на практика как работи енергийната психология? Елате на Фестивала на енергийната психология на 3 май.

Последни новини